KRESLENÁ GRAFIKA NA FASÁDU

Tato technologie je často využívána u velkoplošných aplikací s menšími nároky na složitost grafiky. Nenásilný a příjemný vzhled takto zhotovené reklamy nebo jiného sdělení bývá pro zákazníka zásadním impulsem při rozhodování jaký zvolit druh provedení poutače. Rozhodně se nejedná o nejlevnější volbu, jelikož realizace těchto záležitostí je výhradně ruční práce.

Jednotlivé grafické prvky jsou přeneseny na podkladovou plochu pomocí předem vyrobených šablon. Pro následné nanášení odpovídajících barevných vrstev používáme vysoce kvalitní fasádní barvy Caparol, jejichž tónovací systém umožňuje dosažení jakéhokoli odstínu. V systému tónovacích barev AVA - Amphibolin jsou k dispozici plně syté a čisté barevné odstíny vedle barevných odstínů CaparolColor. Pomocí těchto barev lze namíchat veškeré odstíny až do plynulého barevného spektra. Barvy AVA se aplikují pomocí štětce nebo válečku, při tuhnutí jsou odolné proti povětrnostním vlivům a vysychají do hedvábného lesku. Jelikož se jedná o vodou ředitelné materiály, není možné tyto práce provádět za mrazu, tudíž doporučujeme načasovat realizaci mimo zimní měsíce.

Životnost těchto poutačů odpovídá kvalitě připraveného podkladu (fasády), neboť výrobce barev garantuje dlouholetou stálobarevnost, kterou zaručuje použitý barevný pigment. Hladká fasáda nebo povrch s jemným zrnem, samozřejmě umožňuje detailnější vypracování kresby než u hrubých omítek, a však tuto skutečnost je potřeba zvažovat pouze u poutačů s malou pohledovou vzdáleností. Kreslená grafika je úspěšně realizována v exteriéru i ve vnitřních prostorech firemních a jiných objektů.

Donth - Karlovy Vary
Donth - Karlovy Vary
Donth - detail
Donth - detail
Restaurace Švejk - Most
Restaurace Švejk - Most
Penzion - Karlovy Vary
Penzion - Karlovy Vary
Nábytek Ježek - Most
Nábytek Ježek - Most
Fotoatelier - Most
Fotoatelier - Most
Jednota - Most
Jednota - Most
NS Central - Most
NS Central - Most